WYSZUKIWARKA PRACOWNIKÓW UW

Powrót na stronę główną UW
Uniwersytet Warszawski
WyszukiwarkaKontaktAktualnościStruktura UW
Zmień język:PolskiEnglish

KONTAKT

W celu uaktualnienia danych w spisie pracowników, należy:


1) dot. danych z systemu kadrowego (tj.: imie, nazwisko, stanowisko, jednostka, tytuł)

   - sprawdzić w kadrach (ewentualnie tam zgłosić zauważone błędy)

   - powiadomić webmastera (kontakt poniżej) o konieczności wykonania aktualizacji automatycznej po wcześniejszym upewnieniu się, że dział kadry wprowadziły stosowne zmiany


2) dot. pozostałych danych (tj.: telefonicznych, mailowych, funkcyjnych, specjalności)

   - przesłać na podany niżej adres mailowy właściwe dane. Dobrze by było podawać wszystkie dane jakie powinny się wyświetlać w spisie

   - adresy mailowe preferowane z domeny uw.edu.pl


3) dot. doktorantów, innych pracowników którzy nie wyświetlają się w spisie:

   - osoby nie będące pracownikami UW (którzy nie mają podpisanej umowy o pracę), nie są wyświetlane

   - wyświetlane są jedynie osoby czynnie pracujące na uczelni (tzn. że osoby zatrudnione, przebywające na urlopach bezpłatnych, macierzyńskich itp. nie są traktowani jak pracownicy czynnie pracujący, a tym samym nie ma ich w spisie pracowników)


Jeśli jest potrzeba aktualizacji danych w spisie pracowników, skorzystaj z poniższych danych kontaktowych (po kliknięciu myszką w adres mailowy, powinien uruchomić się w systemie domyślny program pocztowy, a w nim powinny wstawić się dane w polu „do: spisuw@adm.uw.edu.pl” i w „temacie: Uaktualnienie_Spisu_UW” - proszę ich nie modyfikować).


Jeśli ktoś wysyła e-maila ze strony www, prosze w temacie umieścić: Uaktualnienie_Spisu_UW


email: spisuw@adm.uw.edu.pl
UWAGA! Osoby, których dane figurują DODATKOWO POZA SPISEM PRACOWNIKÓW, na stronie głównej UW w zakładce ze strukturę uczelni: (http://www.uw.edu.pl/o_uw/struk/struk.html) proszone się o aktualizacją tych danych w porozumieniu z Biurem Promocji UW


Biuro Promocji

e-mail: webmaster@adm.uw.edu.pl


© Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, tel. (centrala) +48 22 552 00 00, NIP 525-001-12-66
Wszelkie prawa zastrzeżone. Webmaster spisu pracowników